VÆRDI ER EN TILLIDSSAG

Teknisk bygherrerådgivning

ThanderConsult varetager bygherrens interesser og leverer uvildig rådgivning til private, almene og offentlige byggeprojekter fra kravspecificering og granskning af de første idéudkast over udbudsmateriale og kontrahering til det sidste malerstrøg, mangelgennemgang, afleveringsproces og ibrugtagning.
Byggeprocesser er ofte komplekse størrelser, hvor mange led skal fungere sammen for at nå frem til det optimale resultat.

Hos ThanderConsult mener vi, at rettidig omhu, teknisk ekspertise og entydig kommunikation er vejen til den gode byggeproces. Derfor står vi til rådighed med kontrolled i alle faser af fra projektdefinering og konceptudvikling over byggepladstilsyn til udfærdigelse af mangellister og afleveringsprotokol.
Vores mål er til en hver tid at sikre bygherrens interesser og skabe værdi i alle dele af byggeprocessen.

Det laver vi

Teknisk bygherrerådgivning · Programmering og udbud · Sagkyndig og byggeteknisk bistand · Arkitektfagligt tilsyn · Konceptudvikling og projektering · Projektgranskning og -optimering · Projekteringsledelse · Økonomistyring i byggeprocesser · Årsagsundersøgelser og udbedringssager · Indeklimaproblematikker · Syn og skøn

Mød fagmanden

Thomas Andersson | Bygningskonstruktør M.A.K

Uddannet bygningskonstruktør i 2004 og med baggrund i snedkerfaget har Thomas Andersson mere end 20 års erfaring med godt håndværk og tekniske løsninger indenfor byggebranchen. Som konstruktør og projektleder har Thomas hjulpet bygherrer på byggepladser overalt i Danmark. Gennem arbejdet har Thomas opbygget solide kompetencer indenfor teknisk rådgivning, projekteringsledelse, tilsynsførende på alle typer projekter: boliger, industri og kontor m.v.

Thomas startede ThanderConsult i 2012, i dag er målsætningen at skabe en arbejdsplads med fokus på faglighed i ligevægt med menneskelige relationer og behov.

KOMPETENCER
Mange års beskæftigelse som bygherrerådgiver, projekt- og projekteringsleder samt tilsynsførende.

Stor viden om almene tekniske forhold, arkitektfaglige normer, krav og anbefalinger. Indgående kendskab til byggetekniske forudsætninger og bygningsfysiske forhold.

TILLIDSHVERV
Syns- og skønsmand ved Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg samt Civile Retssale
Beskikket censor på bygningskonstruktøruddannelsen 2014 – 2019

Ydelser

Åbenhed | Enkelthed | Omhu

Tryghed i hele byggeprocessen. Vi bidrager med råd og vejledning i alt fra projekteringsledelse, tilrettelæggelse af projekteringsforløb, styring og tværfaglig opfølgning til mangelhåndtering, eftersyn og kontroller – herunder tekniske specialundersøgelser.

Det betaler sig at være på forkant. En grundig gennemgang og kommentering af projektmaterialet — før udbud og før udførsel — giver bedre byggeproces og sikrer en højere kvalitet i slutresultatet.

Rettidig omhu giver færre overraskelser og skaber værdi på lang sigt. Arkitektfagligt tilsyn gennem hele byggeprocessen sikrer at byggeriet udføres håndværksmæssigt korrekt og i den aftalte kvalitet.

Kvalitet leveret til tiden. Vi holder styr på aftalehistorikken og håndterer byggeprocessen fra start til slut inkl. byggemøder, opfølgning på processer, aftaler om pris, tid og kvalitet.

Er skaden sket? Få hjælp til årsagsudredning og afrapportering, anbefalinger og tilrettelæggelse af udbedringsforløb. Som bygherres tekniske bisidder i syns- og skønsforløb stiller vi de rigtige spørgsmål.

Kontakt

ThanderConsult ApS | Uranusvej 31, 7100 Vejle

  • Telefon: 51 22 29 45
  • Mail: ta@thanderconsult.dk
  • CVR: 41478063
  • Bank: Reg.nr.: 7635 Kontonr: 2077291